055-3669942  |   Volg ons  Facebook

onderdeel van de JP van den Bent stichting

  • Ontwikkel je talent!

  • "We maken heel veel van hout!"

  • Schuurtje Ambachtery Bediening 2

    "Ik werk in de bediening bij ’t Schuurtje”

  • "Ik werk in de winkel bij De Ambachtery"

  • “We maken hele mooie dingen”

  • "De dieren worden goed verzorgd!"

  • Je ontmoet anderen, je leert en ontwikkelt je verder

De Ambachtery

De Ambachtery

Locatie: Vaassen

Winkel met werkplaats.
Hier worden eigen gemaakte producten verkocht.

Lees meer

't Schuurtje

't Schuurtje

Locatie: Apeldoorn

Werklocatie met koffie- & theeschenkerij,
volkstuin en kunst atelier.

Lees meer

Sleutelbloemstraat

Sleutelbloemstraat

Locatie: Apeldoorn

Werklocaties voor houtbewerking
en kunstmakerij.

Lees meer

Voor wie?

Iedereen met een (verstandelijke) beperking kan door onze werklocaties ondersteund worden bij De Ambachtery.

Werklocaties

Steek je graag je handen uit de mouwen? Vind je het leuk om iets te doen? Of je nu binnen of buiten bezig wil zijn: Onze werklocaties (onderdeel van de JP van den Bent stichting) kunnen je daarbij ondersteunen. Je ontmoet anderen, je leert en ontwikkelt je verder. Samen met jou zoeken we naar een plek waar jij je prettig voelt.

Lees meer

Wat kun je doen?

De werkzaamheden zijn heel verschillend en worden afgestemd op de vraag en het talent dat jij hebt, denk bijvoorbeeld aan: * Werken in de horeca * Koken of bakken * Houtbewerking * Kunst maken van verschillende materialen * Dieren verzorgen * Schoonmaken.

Wil je iets anders doen?

Laat het ons dan weten. We gaan dan aan de slag om een baan te zoeken die past bij wat jij zoekt. Zo kunnen er nieuwe werkplekken en dagactiviteiten ontstaan. Op basis van jou wens en behoeften zoeken wij naar mogelijkheden. Graag zeggen we daarom: vraag maar!

Privacyverklaring

De Ambachtery De Ambachtery, gevestigd aan Deventerstraat 14, 8171 AE Vaassen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.deambachtery.nl
Deventerstraat 14, 8171 AE Vaassen 0578745025

E. Riphagen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Ambachtery Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ambachtery verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ambachtery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ambachtery neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ambachtery) tussen zit. De Ambachtery gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ambachtery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ambachtery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ambachtery gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Ambachtery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Ambachtery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ambachtery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie ondersteunt je?

Bij werk en/of dagactiviteiten krijg je ondersteuning van begeleiders van de werklocaties. Ze zijn daarvoor opgeleid. De begeleiders zijn flexibel en betrokken en gaan uit van jouw vraag. Ze hebben veel contacten en helpen je verder. Je kunt ondersteuning op je werkplek krijgen of bijvoorbeeld via de telefoon. Net wat jou het beste uit komt. Bij alle werklocaties staat 'vraaggericht werken' voorop.

Hoe pakken we het aan?


Als je voor het eerst bij ons komt werken maken we samen een werkplan. In dit plan staat wat je wilt en wat je kunt. Je stelt samen doelen vast die je kunt bereiken. Bij de Ambachtery werken we vanuit jouw vraag: het gaat dus om jou.

Financiering & indicatie

Werk en/of dagactiviteiten kan betaald worden via Zorg in Natura (ZIN), via een Persoongebonden budget (PGB) of via de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor actuele informatie hierover kun je contact opnemen met onze locaties. Om in aanmerking te komen voor werk en/of dagactiviteiten bij onze werklocaties heb je een indicatie nodig. Je krijgt je indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of via het WMO-loket van de gemeente.

Je ontmoet anderen, je leert en ontwikkelt je verder.

Volg ons ook op Facebook


- Werklocaties -

De Ambachtery

De Ambachtery

Ambachtery
Locatie: Vaassen
Winkel waar de items die op de werklocaties
gemaakt zijn verkocht worden.
't Schuurtje

't Schuurtje

Ambachtery
Locatie: Apeldoorn
Deze werklocatie bestaat uit een thee en koffie schenkerij
met een ruim & zonnig terras.
Sleutelbloemstraat

Sleutelbloemstraat

Sleutelbloemstraat
Locatie: Apeldoorn
Werkplaats waar (zit)meubelen
worden gemaakt van steiger- of pallethout.